STARÁME SE O VAŠE ZDRAVÍ

Naším cílem je poskytovat co nejkvalitnější lékařskou péči o naše pacienty. Péči, která není zaměřena pouze na již vzniklé zdravotní potíže, ale cíleně se zabývá i jejich předcházení - tj. prevencí.

Přivítám vás já, MUDr. Leona Brzáková, a sestra Bc. Pavla Paličková. S některými z vás se budeme znát z ordinace praktického lékaře v ulici Blatenská v Horažďovicích, kde jsem až do května 2018 jako praktická lékařka pracovala. Od března 2018 jsem převzala lékařskou praxi po MUDr. Jiřím Ladmanovi a zahájila jsem tak novou etapu svého profesního života.

Sestřička Bc. Pavla Paličková pracovala několik let v léčebně dlouhodobě nemocných v Horažďovicích a dosud se aktivně podílí na péči o pacienty Horažďovicka v rámci služeb Charity. 

Jsem si jistá, že oceníte její vstřícný a empatický přístup, bohaté medicínské zkušenosti a znalost místního prostředí.