NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

Výpis ze zdravotnické dokumentace

400 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz (vydání, prodloužení, rozšíření) služby

400 Kč

Vyšetření pro zbrojní průkaz

500 Kč

Vyšetření pro profesní průkaz

400 Kč

Vyšetření na žádost zaměstnavatele - kategorie práce I - pro nesmluvní organizace

500 Kč

Vyšetření pro sportovní organizace a rizikové sporty

300 Kč

Předoperační vyšetření u samoplátce včetně EKG s popisem ( lab. vyšetření se hradí zvlášť laboratoři )

900 Kč

Předoperační vyšetření bez nutnosti EKG (lab. vyšetření se hradí zvlášť laboratoři)

600 Kč

Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění

200 Kč + cena  vakcíny

Potvrzení pro studium

100 Kč/1 přihláška

Potvrzení pro letní tábory, práci s dětmi atd.

100 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu pro účast na rekreačním pobytu apod.

100 Kč

Lékařská zpráva pro komerční pojišťovnu dle náročnosti

500-800 Kč

Lékařská zpráva pro PČR, soudy aj.

500 Kč

Lékařská zpráva před umístěním do zařízení sociální péče

400 Kč

Bodové ohodnocení pracovního úrazu

500 Kč

Vystavení duplikátu dokladu (PN, OČR, potrav. průkaz)

100 Kč

Vyšetření a odběr krve na alkohol

500 Kč

Vyšetření EKG bez zdravotní indikace

300 Kč

Test na okultní krvácení do 50-ti let věku a bez zdravotní indikace

300 Kč

Laboratorní vyšetření na žádost pacienta a bez zdravotní indikace

dle ceníku laboratoře

Nahlížení a kopie ze zdravotnické dokumentace s přítomností zdrav. personálu

30 Kč/1 strana A4

Vyšetření u samoplátců

2 Kč/bod

Kopírování

                                                                     10Kč/str.

Příplatek za expresní vyřízení administrativy do následujícího pracovního dne                 

200 Kč

Antigenní test COVID pro samoplátce 

201 Kč